UAB „Statovita", kuri įkurta 1997 m., specializuojasi vandentvarkos objektų statyboje. Įmonės veikla apima vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valyklų bei vandens gerinimo įrenginių statybą bei rekonstravimą.  Per  įmonės   gyvavimo  metus  atlikta  daug   svarbių   objektų, iš  kurių   minėtini   yra  Vilniaus  miesto  nuotekų valyklos modernizavimas; Vilniaus m. Antavilių ir Tupatiškių geriamojo  vandens  ruošyklų  statyba;  Vilniaus m.  vandentiekio  tinklų  (~50 km)  statyba  bei  renovacija; Dubingių poilsiavietės buitinių nuotekų valyklos statyba pritaikant periodinio veikimo uždaro tipo  technologiją; Švenčionėlių  miesto  nuotekų  valyklos  statyba;  naftos  produktais užterštų nuotekų valymo įrenginių remontas AB „Lietuvos geležinkeliai" objekte; Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija; Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija; Ukmergės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ; Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija; Eišiškių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija; Kernavės  nuotekų valymo įrenginių statyba; Nuotekų  valymo  įrenginių  rekonstrukcija  (Vidiškėse  ir  Didžiasalyje)  ir  nuotekų valymo įrenginių statyba (Linkmenyse ir Dūkšte); Lietuvos  elektrinės  naftos  produktais  užteršto  vandens  nuotekų  valyklos  įrenginių  rekonstravimo darbai; Jonavos  dumblo   apdorojimo   įrenginių   statyba:  kompostavimo   aikštelės   įrengimas ;   Visorių  informacinių  technologijų   parko   susisiekimo  ir  inžinerinių  tinklų  įrengimo darbai; Vandentiekio  ir  nuotekų tinklų  ruožų  remonto  darbai Vilniuje; Vandentiekio  ir  nuotekų  tinklai  Antavilių g.,Lazdynų Pelėdos g., Biliūno g., S.B. „Šeškinė", S.B. „Jurginas" ir Gineitiškėse; Vandentiekio, nuotekų tinklų ir vandens  gerinimo įrenginių  statyba  Daniliškėse; Spaudiminio nuotekų tinklo D 900, esančio Latvių g. Vilniuje, kapitalinio  remonto  darbai;  Magistralinio  vandentiekio  tinklo Lazdynėlių g.  Vilniuje,  rekonstravimo projektas. Šiuo  metu  vykdomos  svarbesnės  rangos sutartys yra: Paviršinių  nuotekų  tinklų  statybos  Ukmergės  mieste  bei  vandentiekio  ir  nuotekų tinklų  rekonstravimo  Deltuvos,  A. Smetonos ir Vasario 16-osios g. rangos darbai; Vandentiekio ir buitinių  nuotekų  tinklų  rekonstravimas  Kėdainių m.; Avarinių  situacijų  likvidavimo  vandentiekio ir  nuotekų  tinkluose  darbai. Įmonėje  dirba  aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija leidžia darbus atlikti kokybiškai, operatyviai, taikant pažangius darbų vykdymo sprendimus bei metodus.