UAB „Statovita", kuri įkurta  1997 m., specializuojasi vandentvarkos  objektų statyboje. Įmonės veikla  apima vandentiekio ir nuotekų  tinklų,  nuotekų valyklų  bei vandens gerinimo  įrenginių  statybą bei  rekonstravimą. Per  įmonės  gyvavimo  metus  atlikta daug svarbių  objektų, iš kurių  minėtini yra  Vilniaus miesto  nuotekų valyklos modernizavimas; Vilniaus m.  Antavilių ir Tupatiškių  geriamojo vandens ruošyklų statyba; Vilniaus m. vandentiekio  tinklų  (~50 km) statyba bei renovacija; Dubingių  poilsiavietės  buitinių nuotekų  valyklos  statyba  pritaikant  periodinio  veikimo  uždaro  tipo  technologiją;  Švenčionėlių miesto nuotekų v alyklos statyba; naftos  produktais užterštų  nuotekų valymo įrenginių remontas  AB „Lietuvos geležinkeliai" objekte; Šalčininkų  miesto  nuotekų valyklos  rekonstrukcija; Ukmergės miesto  vandens  gręžinių ir vandens  ruošimo  įrenginių  rekonstrukcija; Ukmergės  miesto  nuotekų  valymo  įrenginių  rekonstrukcija ;  Anykščių   miesto   nuotekų  valymo  įrenginių  rekonstrukcija;  Eišiškių   nuotekų  valymo  įrenginių  rekonstrukcija;  Kernavės   nuotekų   valymo  įrenginių   statyba;  Nuotekų  valymo  įrenginių rekonstrukcija  (Vidiškėse  ir  Didžiasalyje)  ir  nuotekų  valymo  įrenginių  statyba (Linkmenyse ir  Dūkšte);  Lietuvos  elektrinės naftos  produktais  užteršto  vandens nuotekų  valyklos   įrenginių   rekonstravimo   darbai; Jonavos  dumblo  apdorojimo   įrenginių   statyba: kompostavimo   aikštelės   įrengimas ;  Visorių  informacinių  technologijų  parko  susisiekimo  ir  inžinerinių  tinklų  įrengimo  darbai; Vandentiekio ir  nuotekų  tinklų   ruožų   remonto   darbai  Vilniuje;  Vandentiekio ir  nuotekų  tinklai  Antavilių g.,Lazdynų Pelėdos g., Biliūno g.,S.B. „Šeškinė", S.B. „Jurginas" ir  Gineitiškėse; Vandentiekio, nuotekų tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statyba Daniliškėse; Spaudiminio  nuotekų  tinklo  D900,  esančio Latvių g.  Vilniuje, kapitalinio   remonto  darbai; Magistralinio  vandentiekio  tinklo  Lazdynėlių g.  Vilniuje,  rekonstravimo  projektas. Šiuo  metu  vykdomos  svarbesnės  rangos  sutartys yra : Paviršinių nuotekų  tinklų statybos Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo Deltuvos, A.Smetonos ir Vasario 16-osios g. rangos darbai. Įmonėje  dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija leidžia darbus atlikti kokybiškai, operatyviai, taikant pažangius darbų vykdymo sprendimus bei metodus.